Blog

Covid-19 invloed

Dit jaar doet onze stagiair Lisa onderzoek naar de invloed die covid-19 zal hebben op het gedrag van bezoekers op grootschalige evenementen. Door dit onderzoek wil ze peilen hoe mensen zich gaan gedragen wanneer de maatregelen rond Covid-19 afgelast worden. Welke beleving en gedachten er momenteel rondgaan bij de Vlaamse bevolking en in hoeverre dat hun gedrag zal beïnvloeden in de toekomst op evenementen zal blijken uit het onderzoek.

Wij kijken alvast uit naar de resultaten.